Информатика и рачунарство и техничко и информатичко образовање у ОШ „Свети Сава“

 

1326266557_230232

Овај блог настаје 2010. године као жеља да са ученицима делим наставне садржаје и комуницирам електронским путем.  Користим материјале из уџбеника и са интернета искључиво у образовне сврхе и за рад са ученицима. 

 У раду са ученицима покушавам да на основу стеченог искуства коригујем свој рад, прилагођавајући га ученичким потребама, могућностима и усклађујући га са постојећим наставним плановима и програмима. На овај начин покушавам да приближим градиво кроз разне слике, шеме и анимације. 

Интернет је дефинитивно ушао у сваку пору нашег живота. Зато покушајмо да олакшамо рад и себи и ученицима. Покушајмо да их мотивишемо и усмеримо ка учењу и знању.

Информатика и рачунарство је у нашу школу уведена 1998. године. Од тада предајем информатику и рачунарство и информатичко и техничко образовање. У школи се из ових предмета  одржавају многе секције. 

Савремено друштво карактеришу динамичне промене, интензиван развој производних, информационих и телекомуникационих технологија, чиме се стварају предуслови за квалитетне промене у свим сферама друштва, а посебно у образовању. “Експлозија“нових знања карактерише информатичко друштво, у којем је архивирање, обрада и пренос информација заснована на савременим технологијама и методама информационе ере.

Живимо у “веку знања“, “образованом друштву“, “друштву учења и знања“, “новој информационој цивилизацији“,“учећем друштву“, “аудиовизуелној електронској цивилизацији“, “умреженом друштву“,  са применом “интелигентних технологија образовања и интелигентних средина за учење“, “мултимедијалних технологија“,информационо-комуникационих технологија, нових ТВ и видео технологија, дигиталних технологија, технологија интерактивног учења, итд.

Данас је готово немогуће и замислити бавити се било којим послом без познавања рада на рачунару. Образовање је такође захваћено овим променама, а мора  бити још више, јер живимо и образујемо нашу децу у време учећег друштва и за занимања  која још и не постоје.

Што се предмета ТИО тиче оно је предмет живота. Ученици се са  темама овог предмета (прерада дрвета, папира, грађевинарство и архитектура, пољопривредна техника, електроника, машинство, електротехника, енергетика…) могу сусрести само на часовима техничког и информатичког образовања. Овде им се шире видици и могу имати увид у неко будуће занимање. Углавном инжењерска занимања. 

Апсурд на горе наведено је да информатика још увек и после толико година није редовни предмет, него га ученици из године у годину могу а не морају бирати. Други апсурд је спојити техничко и информатику (чији су садржаји толико различити), а највећи апсурд је избацити нешто од овога из основне школе.

 Снежана Фодора, дипл проф тех и инф – мастер